Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

I-cild “Azərbaycan nağılları”

“Azərbaycan nağılları” Cilidətoplanan nağılların da başladığı “Biri vardır,biri yoxdur”kəlamına gəlincə o,bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uygunlugun,vəhtətin ifadəsidir.Nagılla təfəkürün ölməzliyi elə bun

II- cild “Azərbaycan nağılları”

“Azərbaycan nağılları” Cilidətoplanan nağılların da başladığı “Biri vardır,biri yoxdur”kəlamına gəlincə o,bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uygunlugun,vəhtətin ifadəsidir.Nagılla təfəkürün ölməzliyi elə bun

III-cild “Azərbaycan nağılları”

“Azərbaycan nağılları” Cilidətoplanan nağılların da başladığı “Biri vardır,biri yoxdur”kəlamına gəlincə o,bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uygunlugun,vəhtətin ifadəsidir.Nagılla təfəkürün ölməzliyi elə bun

IV-cild “Azərbaycan nağılları”

“Azərbaycan nağılları” Cilidətoplanan nağılların da başladığı “Biri vardır,biri yoxdur”kəlamına gəlincə o,bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uygunlugun,vəhtətin ifadəsidir.Nagılla təfəkürün ölməzliyi elə bun

V-cild “Azərbaycan nağılları”

“Azərbaycan nağılları” Cilidətoplanan nağılların da başladığı “Biri vardır,biri yoxdur”kəlamına gəlincə o,bütün zamanlara aid hadisələr arasındakı uygunlugun,vəhtətin ifadəsidir.Nagılla təfəkürün ölməzliyi elə bun