Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Etel Lilian Voyniç. Ovod.

  İnqilabi-romantik roman. İlk olaraq 1897-ci ildə ABŞ-da çap olunmuşdur. Romanda gizli inqilabi təşkilat olan “Gənc İtaliya”nın iştirakçılarının XX əsrin birinci yarısındakı fəaliyyəti əks olunub. Xristianlıq kəskin tən

A.Bakıxanov. «Gülüstani-İrəm».

 A. Bakıxanov 1841-ci ildə özünün məşhur «Gülüstani-İrəm» əsərini yazıb qurtarır. Bu əsər zəngin tarixi mənbələrə istinadən yazılmışdır. - «Gülüstani-irəm» A. Bakıxanovun tarix elminə baxımını göstərən qısa,

NİZAMİ CƏFƏROV AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI BAKI – 2005— Bakı: Pedaqogika, 2005. —256 səh.

NİZAMİ CƏFƏROVAZƏRBAYCANŞÜNASLIĞINƏSASLARIBAKI – 2005— Bakı: Pedaqogika, 2005. —256 səh.

Politologiya. İzahlı lüğət.

Bu lüğətdə ölkəmizdə və xaricdə siyasi təlimlər və baxışların təkamülü nəzərə alınmaqla , politologiyanın əsas anlayış və terminləri təqdim olunur.