Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Varis "Sənə inanıram"

  Sevgi və xəyanət insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi,xoşbəxtlik arzuları son dərəcə dramatik və gözlənilməz sujet xətti ilə birlikdə axıradək oxucunu gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranm

Varis "Yetmiş yeddinci gün".

 Bu roman Varisin digər romanlarından qəhrəmanların 15 yaşlı yeniyetmələr olmasına, həm də hadisələrin zahiri təsvirindən daha çox qəhrəmanların iç dünyasına önəm verildiyinə görə fərqlənir.

Vidadi Babanlı. Bulanıq dünya. Roman.

  Görkəmli yazıçı Vidadi Babanlının "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəfis şəkildə çap edilən "Bulanlıq dünya" romanında müasiri və şahidi olduğumuz bir çox əxlaqi-mənəvi dəyişikliklərin, çalpaşıq həyat tərzinin təz

Aqil İman. “Bu dünya görüş yeridi”.

Aqil İmansevərlərin uzun illərdən bəri həsrətlə gözlədiyi “Bu dünya görüş yeridi” kitabında müəllifin milli folklor gələnəklərindən bəhrələnən əsərləri və onun haqqında qələm adamlarının mətbuatda çap olunmuş pub

Koroğlu dastanı.

 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının qiymətli əsəri olan "Koroğlu" dastanında xalqımıza məxsus qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, vumanizm, dostluq, qardaşlıq, qonaqsevərlik və başqa xüsusiyyətlər öz bədii ifadəsini tapmı