Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

“Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri”

Nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdırTərtib еdəni: Həmid AraslıRеdaktor və lüğətin müəllifi: Tеymur Kərimliİzahların müəllifi: M.A.Məhəmmədinəşriyyat”, 2004, 376 səh.Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin

F.Kafka.Seçilmiş əsərləri.

  Tənqidçilər tərəfindən modernizmin və absurd nəsrin banisi hesab edilən Frans Kafka (1883-1924) cəmi qırx bir il ömür yaşamasına baxmayaraq, dünya ədəbiyyatına ciddi təsir göstərmiş yazıçılardan biridir. “Ədəbiyyata ai

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri

   Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu xalqın mənəvi əzablar

Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri

Nüsrət Kəsəmənli... Azərbaycan gəncliyinin bütöv bır nəsli öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər. Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedən Nüsrət Kəsəmənlinin sehrl

Aristotel. Poetika.

 Qədim yunan filosofu və alimi Aristotel (e.ə.384-e.ə.322) geniş və çoxcəhətli yaradıcılığa malik olub məntiq, psixologiya, təbiətşünaslıq, etika, siyasət, tarix, ritorika və poeziyaya aid əsərlər yazmışdır. Antik dövrün