Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

AZƏRBAYCAN NƏSRİ ANTOLOGİYASI Beş cilldə IV-cild

   Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi,Seyid Hüseyn,Qantəmir,Tağı Şahbazi Simürğ,Hacıbaba Nəzərli,Böyükağa Talıblı,Əvəz Sadıq,Əli Vəliyev ,Əbülhəsən Ələkbərz

AZƏRBAYCAN NƏSRİ ANTOLOGİYASI Beş cilldə V-cild

   Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi,Seyid Hüseyn,Qantəmir,Tağı Şahbazi Simürğ,Hacıbaba Nəzərli,Böyükağa Talıblı,Əvəz Sadıq,Əli Vəliyev ,Əbülhəsən Ələkbərz

Qurban Səid "Əli və Nino"

Bu kitab ədəbiyyatımızın zirvələrindən biridir. Dünyanın 33 dilinə tərcümə olunub və 66 ölkədə nəşr edilib.

Jül Vern"Kapitan Qrantın uşaqları"

"Kapitan Qrantın uşaqları" əsərində müəllif dəniz və okeanları, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Cənubi Amerikanın zəngin, gözəl və təkrarsız təbiətini təsvir etmişdir.

"Bir ovuc torpaq"

"Bir ovuc torpaq" romanı  əsasən, real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib. Roman geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.