Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının  ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında əzəmətlə d

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının  ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında əzəmətlə d

AZƏRBAYCAN NƏSRİ ANTOLOGİYASI Beş cilldə I-cild

Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi,Seyid Hüseyn,Qantəmir,Tağı Şahbazi Simürğ,Hacıbaba Nəzərli,Böyükağa Talıblı,Əvəz Sadıq,Əli Vəliyev ,Əbülhəsən Ələkbərzadə,Mir Cəl

AZƏRBAYCAN NƏSRİ ANTOLOGİYASI Beş cilldə II-cild

  Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi,Seyid Hüseyn,Qantəmir,Tağı Şahbazi Simürğ,Hacıbaba Nəzərli,Böyükağa Talıblı,Əvəz Sadıq,Əli Vəliyev ,Əbülhəsən Ələkbərzadə,M

AZƏRBAYCAN NƏSRİ ANTOLOGİYASI Beş cilldə III-cild

   Kitabda 1920-1930-cu illər Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Məmməd Səid Ordubadi,Seyid Hüseyn,Qantəmir,Tağı Şahbazi Simürğ,Hacıbaba Nəzərli,Böyükağa Talıblı,Əvəz Sadıq,Əli Vəliyev ,Əbülhəsən Ələkbərz