Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl“əsəri“.

“Yeddi gözəl“əsəri“Xəmsə”nin dördüncü kitabıdır. Nizami özünün “Yeddi gözəl” poemasını da Azərbaycan hökmdarlarından Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana ithaf etmişdir.

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında əzəmətlə da

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarınınədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında əzəmətlə dayananF

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

  Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının   ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri.

Azərbaycan-türk şerinin tacidarı Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi,Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər sırasında əzəmətlə da