Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V cild.

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavidqələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülükideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri məsəl

Nizami Gəncəvi."Leyli və Məcnun"

"Leyli və Məcnun"Xəmsə"nin üçüncü poemasdır.Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmiiləl bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır.Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı bütün ədəbiyyatı x

"İsgəndərnamə"

“Xəmsə”nin son əsəri “İsgəndarnamə”də şair Gəncədə baş verən dağıdıcı zəlzələdən bəhs etmiş, şəhərin zəlzələ nəticəsində viranəyə çevrildiyini ürək ağrısı ilə təsvir etmişdir

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”

  Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi “Xəmsə” ilə bərabər ömrü boyu lirik şeirlər yazmış və iyirmi beş min beytlik bir divan tərtib etmişdir. Hal -hazırda əldə olmayan bu divandan yalnız bəzi nümunəl

Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə”“Şərəfnamə”

  Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən yüksək zirvəsi və Şərq poeziyasının ən parlaq incisi sayılan “İsgəndərnamə” “Xəmsə”nin beşinci kitabıdır. Dahi şair yaradıcılığının əzəmətli yekunu olan bu son əsəri