Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. ı cild.

Bakı,  “Öndər nəşriyyatı”,2004, 664.Görkəmli  Azərbaycan  yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında  “Molla Nəsrəddin”ədəbi məktəbinin və tənqid  realiziminin banisi, “Molla  Nəsrəddin

Məmmədquluzadə Cəlil.Əsərləri. “dörd cilde . I cld. Bakı.Öndər nəşriyyatı.”2004.664 səh.

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı.Azərbaycan ədəbiyyatınında ” Cəlil Məmmədquluzadə 1906-cı il fevralın 21-də Tiflis qubernatoruna ərizə ilə müraciət edərək "Molla Nəsrəddin" adlı satirik-yumoristik jurnal çıxarmasına icazə i

Cəlil Məmmədquluzadə. ƏKİNÇİ 1875-1877 qəzeti (Tam mətni)

Bakı, “Avrasiya Press”, 2005, 496 səh.Azərbaycan dövri mətbuatının bünövrəsi sayılan “Əkinçi” qəzetiAzərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə şərəfli səhifələr yazmışdır. Bukitabda milli mətbuatımızın ilk

Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası.I cild. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005,440 səh.

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fund

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005,472 səh.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental