Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

ORXAN PAMUK :MƏNİM ADIM QIRMIZI:Roman

Orxan Pamukun «Mənim adım Qırmızı» romanı 1591-ci ilin doqquz qıĢ günü ərzində Ġstanbulda baĢ verən sənət, eĢq, qətl hadisələrini təsvir edir. Roman bir çox məziyyətləriylə yanaĢı, Nizaminin əsərlərinə çəkilmiĢ miniat

АЖДАР ФАРЗАЛИ НОЕВ КОВЧЕГ И ГЯМИГАЯ-ГОБУСТАНСКИЙ АЛФАВИТ «Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит» «QHT Nəşriyyatı» mətbəəsi, Bakı, 2014, 376 səh.

АЖДАР ФАРЗАЛИНОЕВ КОВЧЕГ И ГЯМИГАЯ-ГОБУСТАНСКИЙ АЛФАВИТ «Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит»«QHT Nəşriyyatı» mətbəəsi, Bakı, 2014, 376 səh.

F.M.Dostoyevski. Cinayət və cəza.

Dostoyevski realizminin əsasında insan iztirabları, tapdalanmış və təhqir edilmiş şəxsiyyətin faciəsi dayanır.

Yusifov, Yusif.Qədim Şərq tarixi : Tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik.

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr edilən bu dərslikdə qədim Şərq dövlətlərinin siyasi, sosial - iqtisadi vəziyyətindən, etnik tarixindən və mədəniyyətindən bəhs olunur. Kitabda "Qədim Azərbaycan" mövzusuna da geniş yer verilmi

Varis "Sənə inanıram"

Sevgi və xəyanət insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi,xoşbəxtlik arzuları son dərəcə dramatik və gözlənilməz sujet xətti ilə birlikdə axıradək oxucunu gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranmasını