Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Qurban Səid "Əli və Nino"

Bu kitab ədəbiyyatımızın zirvələrindən biridir. Dünyanın 33 dilinə tərcümə olunub və 66 ölkədə nəşr edilib.

Jül Vern"Kapitan Qrantın uşaqları"

"Kapitan Qrantın uşaqları" əsərində müəllif dəniz və okeanları, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Cənubi Amerikanın zəngin, gözəl və təkrarsız təbiətini təsvir etmişdir.

"Bir ovuc torpaq"

"Bir ovuc torpaq" romanı  əsasən, real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib. Roman geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Sanə inamram.

   Sanə inamram yazıçı Varisin oxucularla üçüncü görüşüdür. Onun böyük oxucu auditoriyası toplamış Sonuncu ölən ümidlərdir və Bir ovuc torpaq romanları kimi bu romanının da mövzusu, əsasən, real həyatımızdan göt

Sonuncu ölən ümidlər

  Varisin yazılarını oxuyanda yazıçılıq üçün əsas şərtlərdən olan üç cəhət diqqətimi cəlb etdi. Onun biri dilin səlisliyi, bədiiliyi, aydın və yığcamlığıdır. Çoxdan məlum olan bir həqiqət var ki, ədəbiyyat söz s