Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Dədə Qorqud Dünyası.

   Kitabda Azərbaycan qorqudşünaslığının con dövürlərdəki yeni elmi naliyyətlərini özündə əks etdirən məqalələr toplanmışdır.

Elçin. “Seçilmiş əsərləri”.

 Elçinin “Seçilmiş əsərləri”nə görkəmli yazıçının “Ağ Dəvə”, “Mahmud və Məryəm” romanları daxil edilmişdir. “Ağ Dəvə” əsərində 1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı köhnə Bakı məhəllələrindən biri

F.Kafka.Seçilmiş əsərləri.

   Tənqidçilər tərəfindən modernizmin və absurd nəsrin banisi hesab edilən Frans Kafka (1883-1924) cəmi qırx bir il ömür yaşamasına baxmayaraq, dünya ədəbiyyatına ciddi təsir göstərmiş yazıçılardan biridir. “Ədəbiyy

"Üç muşketyor" Aleksandr Düma.

   Aleksandr Düma (1802 – 1870) – tanınmış fransız yazıçısı. Daha çox macəralarla zəngin tarixi romanları ilə dünya oxucularının rəğbətini qazanmışdır. "Qraf Monte Kristo", "Üç muşketyor", "Dəmir maskalı adam", "Q

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri.

  Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu xalqın mənəvi əzablarının