Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Hüseyn Cavid .Əsərləri beş cilddə I cld.

Hüseyn Cavid .Əsərləri beş cilddə I cld.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: II cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: II cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: III cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: III cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: I cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: I cild: XX əsrə qədərki uşaq şeri

Məhəmməd Fiuzuli .Əsərləri.III cld.

Orta əsrlər Azərbaycan dilində yüksələn şerin ən uca zirvəsi Füzuli yaradıcılığıdır. YalnızAzərbaycan xalqının deyil, bütün türk xalqlarının ədəbiyyatına Nəvaidən sonra qüvvətli təsirgöstərmiş bu ən böyük sənətkar