Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası.I cild. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005,440 səh.

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fund

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005,472 səh.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental

Rəsulzadə M.Ə.ƏSƏRLƏRİ, IV c ild ,Bakı, Qanun Noşriyyatı, 2013, 456 soh. tiraj 500

Oxuculara təqdim olunan əsərlərin IV cildinə Azərbaycan XalqCiimhuriyyətinin yaradılmasına başçılıq etmiş, XX yuzilliyin gorkəmli ictimai-siyasi və dovlət xadimlərindən olan M.Ə.Rəsulzadənin 1917-ci ilinyanvar-1918-ci ilin aprel

Hüsеyn Cavid. Əsərləri.

Bеş cilddə. I cild. Bakı, “Lidеr nəşriyyat”, 2005, 256 səh.

Hüseyin Cavid. Əsərləri.

Beş cilddə. II cild. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2005, 352 səh.