Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Yeni kitablar
"Cavidşünaslıq" araşdırmalar toplusu 10 cild
3 İyul , 2019
Bakı:Elmi və təhsil ,2018.- C.1 - 480 səhI
İSBN: 978-9952-2135-0-1
Toplunun I sayına Hüseyn Cavid şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 1912-1930-cu illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya, mühakimə, və müzakirə mətnləri,şeirlər və s. daxil edilmişdir.Müəlliflər arasında Məhəmməd Hadi, Kantəmir, M.S.Kirmanşahlı, İbrahim Xəlil, Əli Nazim, Kazımoğlu (Seyid Hüseyn), Mustafa Quliyev, Abdulla Şaiq, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Hənəfi Zeynallı, Əmin Abid kimi tanınmış ədəbiyyat xadimləri vardır. Bəzi yazılar isə ya gizli imza, və ya dam imzasız verilmişdir.
Faylı yuklə