Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri.
18 Fevral , 2019
Kitab Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının 23 iyun 2016-cı il tarixli iclası(Protokol № 5)qərarı ilə nəşr edilib.
Elmi redaktor:Akademik İsa Həbibbəyli
Rəyçi:Asif Rüstəm ,Filologiya elimləri doktoru İslam Qərib,Filoloji elimlər doktoru
“Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri”(Məqalələr toplusu).Bakı,”Ozan”nəşriyyatı,2016,184 səh.
Faylı yuklə