Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycanın mətbuat tarixi "Dərslik"
11 Fevral , 2019
Tərtibçi və redaktor :Akif Şahverdiyev
Elmi redaktor: Əhməd Vəliyev,
Odlar Yurdu Unveristeti
rektor, prafessor
Rəyçilər: Nizami Çəfərov
Filoloji elimlər doktoru,
prafessor, əməkdar
elim xadimi:Əjdər Əliyev,
pedaqoji elimlər doktoru,professor.Şahverdiyev.A.B. Azərbaycan mətbuatı tarixi. "Təhsil" nəşriyyatı, 2006 – 248 səh.
Kitab jurnalistika fakultəsində təhsil alan tələbələr,bu sahədə çalışan jurnalistlər və Azərbaycanın mətbuat tarixi ilə maraqlananlar üçün faydalı mənbədir.
Faylı yuklə