Masallı rayon Mərkəzi kitabxanası

Masallı rayon MKS

Yeni kitablar
Dastani-Əhməd Hərami.
11 Avqust , 2016
XIII əsr Azərbaycan poeziyasının ən gözəl nümunələri sırasına daxil olan “Dastani-Əhməd Hərami” doğma dilimizdə qələmə alınmış ilk məsnəvi kimi qiymətlidir. Müəllifi bəlli olmayan bu əsər əruz vəznində, sadə və aydın dildə yazılmışdır, lakin bu vəzn şeiri tam özünə tabe edə bilməmiş, Azərbaycan şerinin milli bədii-poetik əsasını dəyişdirməmişdir. Ona görə heca vəznli şeir kimi də oxunur.
Faylı yuklə